Rabu, 18 November 2009

invite

http://www.plurk.com/gembrix/invite

GEGURITAN

JAWAKU

AKU PENGIN MUNTAH
DELOK LELAKUNE MANUNGSA KANG KAYA LINTAH
AKU WIS ENEG
AKU WIS SENEP
UNGGAH-UNGGUH SAIKI WIS RA DI ANGGEP

JAWAKU WIS ILANG RASUKANE
UNGGAH-UNGGUH SALAH PATRAPE
APIK KANGGO AWAKE DHEWE
ELEK KANGGO LIYANE

AYO PARA MUDHA JAWAKU
ILANGKE ISIN MARANG BUDAYAMU DHEWE
SEJATINE BUDAYA IKI LARANG REGANE
MULA AJA KANTHI ILANG NING TLATAHE DHEWE

Minggu, 24 Mei 2009